Sidebar

Om Arkheion

 

Arkheion er medlemsblad for de kommunale arkivinstitusjonene i Norge. Vi har 22 medeiere som representerer landets 19 fylker og de fleste av landets kommuner.

Hver medeier distribuerer bladet til sine eiere. I tillegg sendes bladet til andre arkivinstitusjoner, abonnenter og en rekke andre mottakere.

Bladet tar sikte på å være fagtidsskrift for den kommunale arkivsektoren i landet.

Opplag: ca. 4.000.

 

  

Redaksjonen:

Heidi Meen

Redaktør:

Heidi Meen

Vestfoldarkivet

Tlf: 92 29 19 19

E-post:

Knut J. Jordheim

Redaksjonsmedarbeider:

Knut J. Jordheim

IKA Kongsberg

TlF: 95 72 90 78

E-post:

Kjerstin Kragseth

Redaksjonsmedarbeider:

Kjerstin Kragseth

Bergen Byarkiv

Tlf: 55 56 62 56

E-post:

Photo

Redaksjonsmedarbeider:

Fredrik Sellevold

Trondheim byrakiv

Tlf: 95 11 96 62

E-post: