Sidebar

Om Arkheion

Arkheion er medlemsblad for de kommunale arkivinstitusjonene i Norge. Vi er 20 medeiere som representerer landets 19  fylker. Bladet tar sikte på å være fagtidsskrift for den kommunale arkivsektor i landet.

Alle Arkheions medeiere distribuerer bladet til sine eiere som pr 01.01.2010 er 349 kommuner, 11 fylkeskommuner og 10 andre eiere (statlige foretak, interkommunale selskaper o.a.). I tillegg distribueres bladet til andre arkivinstitusjoner, abonnenter og en rekke andre mottakere.

Opplag: ca. 5.000.

  

Redaksjonen:

Vibeke Solbakken Lunheim

Vibeke Solbakken Lunheim
IKA Møre og Romsdal

E-post: vibeke.lunheim@ikamr.no

Kjerstin Kragseth

Kjerstin Kragseth 
Bergen byarkiv

E-post: kjerstin.kragseth@bergen.kommune.no