Sidebar

Om Arkheion

Arkheion er medlemsblad for de kommunale arkivinstitusjonene i Norge. Vi er 20 medeiere som representerer landets 19  fylker. Bladet tar sikte på å være fagtidsskrift for den kommunale arkivsektor i landet.

Alle Arkheions medeiere distribuerer bladet til sine eiere som pr 01.01.2010 er 349 kommuner, 11 fylkeskommuner og 10 andre eiere (statlige foretak, interkommunale selskaper o.a.). I tillegg distribueres bladet til andre arkivinstitusjoner, abonnenter og en rekke andre mottakere.

Opplag: ca. 5.000.

  

Redaktør:

Bård Raustøl

Bård Raustøl
Interkommunalt arkiv i Vest-Agder IKS (IKAVA)
Märthas vei 1
4633 Kristiansand
Tlf.: 38 14 55 91
e-post:

Yngve Schulstad Kristensen

Yngve Schulstad Kristensen
Aust-Agder kulturhistoriske senter (AAKS)
Barbudalen 39,
4838 Arendal 
Tlf.: 37 07 35 16
e-post: yngve.schulstad.kristensen@aaks.no

 

 

 

 

Redaksjonsmedlemmer:

Vibeke Solbakken Lunheim

Vibeke Solbakken Lunheim
IKA Møre og Romsdal

Kjerstin Kragseth

Kjerstin Kragseth 
Bergen byarkiv