Sidebar

TUSEN TAKK, KARIN

I 16 år nå, helt siden høsten 2001, er det grafisk designer Karin Wiwe som har stått for utformingen av Arkheion. Denne utgaven er faktisk det imponerende nummer 32 i rekken fra hennes hånd. Men   det er også det siste, for til høsten går hun inn i pensjonistenes rekker. Karin fortjener en STOR takk for det gode arbeidet. Til høsten markerer vi jubileet med ny og oppgradert
Les mer....

Om Arkheion 2/2016

I dette Arkheion setter vi lys på de kommende og pågående reformene i det kommunale landskapet. På årets KAI-konferanse i Sandefjord sto arkiv i kommunereformen, samarbeid i arkivsektoren, det kommunale arkivlandskapet og kommende utfordringer på agendaen. Noen av innleggene herfra vil du kunne lese om i denne utgaven. Det samme gjelder et referat fra paneldebatten der spørsmålet var om vi
Les mer....

Veileder om arkiv og dokumentasjonsforvaltning i kommunereformen

En kommunesammenslåing får store konsekvenser for kommunens arkiver. I sammenslåingsprosessen skal arkiv fra nåvæværende kommuner avsluttes og bevaringsverdige arkiver skal avleveres til depot. Parallelt skal arkiv og arkivfunksjon etableres i ny kommune. Den nye veilederen vil være et viktig verktøy for kommuner og fylkeskommuner som planlegger en sammenslåing. Tekst: Anna Malmø-Lund
Les mer....
Se eldre artikler...