Sidebar

Datafangst av sosiale medier

Thomas Sødring, Høgskolen i Oslo og Akershus Problemet er klassisk. Den teknologiske utviklingen skjer uten å ta hensyn til arkivet. Men hvis vi skulle tatt hensyn til arkivet, så hadde den teknologiske utviklingen aldri kommet så langt. Sosiale medier er kommet for å bli. Men disse mediene må temmes og integreres med arkivet. Ved HiOA har vi sett nærmere på hvordan det er mulig å integrere
Les mer....

Formannskapslovene 175 år

Vibeke Solbakken Lunheim, IKA Møre og Romsdal  Den 14. januar 2012 var det 175 år sidan formannskapslovene blei vedtatt. Dette la grunnlaget for ei eineståande utvikling av velferd og lokalt sjølvstyre. Formannskapslovene består av to lover; ei for byane og ei for bygdene. Det var ”Lov om Formandskaber paa Landet samt om Bestyrelsen av Districternes almindelige Commune-Anliggender”
Les mer....

Bevaring av minnemateriale etter 22. juli 2011 - erfaringer fra Drammen

Serina Johansson, Drammen byarkiv. Etter tragedien 22. juli 2011 ble torgscenen med det tilhørende flombassenget på Bragernes torg et viktig sted for drammenserne å samles, og for å vise sin medfølelse og deltagelse i den nasjonale sorgen. To unge drammensjenter ble drept på Utøya, og mange drammensere fikk dermed katastrofen nært innpå livet. Ved torgscenen ble det lagt ned blomster, kort,
Les mer....
Se eldre artikler...