Sidebar

Nødvendig modernisering for en digital hverdag - Nittedal kommune med ny IT-løsning for sak/arkiv

Robert Herland, for Software Innovation.  Med ny IT-løsning skal Nittedal kommune oppnå høyere effektivitet i saksbehandlingen og mer fleksibel samhandling i prosjekter. Helt nødvendig for å møte kravene som stilles til en moderne kommunal forvalting, mener de.Mange kommuner sliter med gamle arkiv- og saksbehandlingsløsninger som ikke klarer å hamle opp med utfordringene innen kommunal
Les mer....

Rett i mappa

Øystein Windingstad, Oppland fylkeskommune, og Harriet Marie Terjesen, Vestfold fylkeskommune.  Mange dokumenter som produseres på skoler blir ikke journalført. ”Rett i mappa” arbeider med å automatisere journalføringen av opplysninger fra ulike skoleadministrative systemer til arkivsystemet. Prosjektet er per dags dato et integrasjonsprosjekt mellom tre ulike fagsystemer og sak-/arkivsystemet
Les mer....

Forum Sak fra SIP til DIP

Sigve Espeland, IKA Rogaland.  Bevaringsprosjektet rettet mot det gamle og avsluttede sak/arkivsystemet Forum Sak som Sola kommune brukte i perioden 1993 – 2000 var en krevende sak. Det er prosessene omkring dette bevaringsarbeidet vi skal fortelle om her.Forum Sak i Sola kommuneForum Sak var Sola kommune sitt første saksbehandlingssystem, eller sak/arkivsystem som vi kaller det i dag. Systemet
Les mer....
Se eldre artikler...