Sidebar

Tilbake til fremtiden - Nytt arkivbygg i Aust-Agder klar for overtakelse

Berit Stie, AAks. 

Godt og vel 14 år etter at arkivloven med forskrifter trådte i kraft, har kommunene og fylkeskommunen i Aust-Agder endelig fått arkivlokaler som tilfredsstiller kravene som er nedfelt i dette lovverket. Aust-Agder kulturhistoriske senters (AAks) gamle arkiv- og museumsbygg på Langsæ i Arendal, er blitt erstattet med et bygg for fremtiden.

Forhistorien er kjent. Arkheion har tidligere hatt artikler om utvalgsarbeid i samarbeid med kommunene, om romprogram-arbeid og forarbeid i forhold til byggeprosjektet.

Nå står et praktfullt og toppmoderne bygg klar til å ta imot arkiver, foto, gjenstander, personale, lesesalsgjester, kurs- og arrangementsdeltakere, samt publikum som ønsker å se utstillinger, besøke butikken eller kafeen.

Arkitekturen avspeiler byggets funksjon. De fire første etasjene rommer arkiv- og gjenstandsmagasiner, samt verksteder. I 4. etasje finnes også bibliotek/lesesal.  De påfølgende etasjene er i hovedsak viet publikum. I 5. etasje finnes resepsjon, butikk, kafè, møterom, undervisningsrom for skoleklasser og plass for utstillinger. De to øverste etasjene skal i hovedsak gi plass til utstilinger.

Mottaket
Mottaket er plassert i 1. etasje.  Her finnes også utpakkningsrom og to ordningsrom. Materiale som er fukt- eller soppbefengt må veien om muggslusen. For arkiv som er ferdig ordnet går veien videre rett til magasin enten i 3. eller 4. etasje

Magasinene
De fire første etasjene rommer magasiner som skal verne gjenstander, arkiv og foto mot vann, brann, uønskede gjester og klimautfordringer. De fleste magasinene i disse etasjene har stabil temperatur på 18-20o C og 45 % RF. I første etasje er det et fryserom som kan senke temperaturen til ca. -40o C for å drepe ”udyr eller utøy” av et eller annet slag, før tekstiler og gjenstander plasseres permanent i magasin.

Arkivmagasinene har en kapasitet på 15000 hyllemeter og befinner seg i 3. og 4. etasje. I tillegg kommer kartskap, bokreoler og reoler for store formater. 

Vi har to fotomagasin. Et aktivt og et passivt. Det passive magasinet skal ha temperatur som er anbefalt for negativer som for eksempel glasspalter, plast, film og dias. Digitalt materiale skal også plasseres i disse magasinene. Det krever samme temperatur, mellom 12 - 15 o C. Det andre magasinet skal ha temperatur som arkivmagasiner for øvrig ( 18-20o C). I tilknytning til fotomagasinene finnes et eget rom for digitalisering.

Magasinet i 4. etasje er nabo til lesesal/bibliotek.  Dette magasinet er tenkt som ”visningsmagasin”. Her skal vi ta med publikum for å vise hva et arkivmagasin, samt for å presentere noen av skattene våre. Skinnbrevsamlingen, rikt illustrerte atlas, bibler, dageurotypier, ambrotypier m.m. vil bli plassert i visningsskuffer.  

Lesesal/bibliotek, seminarrom og foredragssal
Lesesalen/biblioteket har flott utsikt over Langsæ-vannet. Her blir det plass til 10 000 bøker.  Boksamlingen, i alt ca 50 000 bind, består i hovedsak av håndbøker, gamle aviser og lokalhistorisk litteratur. Vi har også overtatt den gamle boksamlingen fra Arendal høyere skoles offentlige bibliotek og museum. En samling bestående av 11 000 bind.  Denne samlingen vil i hovedsak bli trygt plassert i magasinet.  

Lesesalsgjester med egen pc kan benytte trådløst nett. Det er også mulighet til å bruke stasjonære PC-er. Innerst i lesesalen, bak en bokreol, vil det være plassert en sittegruppe, som kan gi et lite avbrekk i lesesalsstudiene.

Studenter og forskere er også velkommen til å bruke egne ”forskerceller”. Vi har tre kontorer i forlengelsen av lesesalen. Et av disse er også tenkt brukt til ”samtalerom” for lesesalsgjester med behov for ”lukket rom” for sine spørsmål/studier.

Det er også lagt til rette for kurs- og arrangementsvirksomhet. I 4.etasje finner vi også et stort seminarrom med plass til ca 100 deltakere, samt vår gamle foredragssal.

Verksteder
Vårt bokbinderverksted blir å finne i 4. etasje. AAks har mange forespørsler/bestillinger på håndbokbinding. Innbinding av møtebøker for kommunene/fylkeskommunen, fylkets aviser, tidsskrifter for adv. og enkeltpersoner, reparasjoner av bøker m.m. Vår bokbinder sørger også for reparasjoner av egen samling.  Nybygget gir i så måte nye muligheter.  I tilknytning til bokbinderverkstedet finner vi også et konserveringsverksted, med mulighet for papirkonservering av ulikt slag, aviser, protokoll- /boksider, kart, tegninger, tapet m.m.

Butikk og kafè
Femte etasje er selve ”velkomst-etasjen”. Arkitektonisk har denne etasjen fått et transparent utseende ved at etasjen gjennomgående har vinduer.  Dette gjør hele etasjen til et lyst  og vennlig velkomst-område.

Her finnes foruten resepsjon; butikk og kafé, utstillingsrom og undervisnings-/ og aktivitetsrom for skoleklasser. Det er i denne etasjen vi tenker oss temporære utstillinger og kanskje også noen ”hot-spots”.  Når AAks skal ha offisiell åpning av nybygget utpå høsten 2014, vil det her være en 1814-utstilling med fokus på ”Heimskringla” og Snorre Sturlasons sagaer.

Utstillingsarealene i sjette og sjuende etasje
Hovedarealene for utstillinger blir imidlertid i de to øverste etasjene.
Her blir det plass til mange spennende utstillinger. Noen vil være av permanent karakter og noen midlertidige. Museumsavdelingen vil bl.a. ha et ”åpent magasin” i 6. etasje. Gjenstander som presenteres i åpent magasin vil variere. Utstillingen som har fått navnet ”Barndom”, vil stå ferdig når bygget offisielt åpner høsten 2014.

En arkivutstilling som har fått navnet ”Avtrykk” vil stå ferdig våren 2015. Utstillingen vil bl.a. vise arkivdanning i ulike tidsperioder. 

Kontorfløyen
De fleste ansatte skal ha tilhold i kontorfløyen. Dette er den ”gamle arkivfløyen” fra 1957. Her blir det til sammen 28 kontorer samt flere møterom.  Kontorene er lyse og fine og inviterer til arbeidsglede, åpenhet og innovasjon. I tillegg til kontorer har vi fått plass til både hvilerom og treningsrom.


Vi gleder oss til å flytte tilbake til nye Langsæ!
Se eldre artikler...