Sidebar

IKA Kongsberg flytter til Archon

Knut J. Jordheim, IKA Kongsberg. 

24. mars 2014 tok vi endelig i bruk vårt nye arkivbygg på Kongsberg – heretter kalt Archon. Etter en relativt kort, men hektisk flytteperiode, har vi flyttet inn i tidsriktige lokaler i Frogs vei 48.

Etter mange år i midlertidige lokaler som ikke har tilfredsstilt arkivlovens forskrifter, har det vært et stort sprang for IKA Kongsberg å flytte til Archon. Vi har tidligere benyttet fem ulike magasiner spredt geografisk i Kongsberg – magasiner av til dels svært dårlig kvalitet – samt et gammelt og lite funksjonelt administrasjonsbygg. 

Noen faktiske opplysninger

Ø  Våre eiere (39) vedtok i representantskapsmøtet av 29. april 2011 å bygge nytt arkivbygg.
Ø  Den 25. september 2012 undertegnet vi kontrakt med Backe prosjekt AS (utbygger og eier).
Ø  Det anerkjente arkitektfirmaet LPO arkitekter har tegnet Archon. 
Ø  Bygget er et såkalt OPS prosjekt – et samarbeid mellom offentlige og private eiere der IKA Kongsberg er leietaker i 25 år og deretter er eier.
Ø  Archon har kostet om lag 80 millioner (eks mva) med et totalt areal på 3600 kvm.
Ø  Bruynzeel (Constructor) har levert magasininnredningen med en kapasitet på ca 20 000 hyllemeter fordelt på to plan (mesanin). Det er ca 10 000 hm for A4, ca 10 000 hm for folio og 2500 hm for ukurante størrelser.    
Ø  Byggetiden har vært om lag ett år med gravestart 18. januar 2013 og grunnsteinsnedleggelse 19. april 2013.
Ø  Det har vært trinnvis overtakelse – magasinet den 28. januar 2014, kontorfløy den 24. februar 2014 og endelig overtakelse 24. mars 2014.
Ø  Archon har i samsvar med arkivlovens forskrifter, blant annet eget muggsaneringsanlegg, god plass til ordning og digitalisering, sikringsrom for servere og eget rom for innsyn i rettighetssaker. Dessuten har vi funksjonelle møterom og god kontorkapasitet.  
Ø  Vi har en sambruksavtale med Statsarkivet i Kongsberg der vi deler noen viktige fellesfunksjoner. Disse er; felles lesesal og teknisk konservering, møterom, rom for innsyn i rettighetssaker og muggsaneringsanlegg. En innebygget gangbro (9m) binder byggene sammen.     

I Archon vil eierkommunene fortsatt få alle tjenester knyttet til forvaltning av eldre og avsluttede arkiver, slik som bevaring, sikring og tilgjengeliggjøring. I tillegg vil den enkelte eier fortsatt få tilbud om rådgivning, kurs og kompetanseutvikling innen arkivdanning og sikring av elektroniske arkiv.  
Se eldre artikler...