Sidebar

Om Arkheion 2/2016

I dette Arkheion setter vi lys på de kommende og pågående reformene i det kommunale landskapet.


På årets KAI-konferanse i Sandefjord sto arkiv i kommunereformen, samarbeid i arkivsektoren, det kommunale arkivlandskapet og kommende utfordringer på agendaen. Noen av innleggene herfra vil du kunne lese om i denne utgaven. Det samme gjelder et referat fra paneldebatten der spørsmålet var om vi er godt nok rustet til å takle de oppgavene som ligger foran oss. Det ble påpekt at 37 små arkivinstitusjoner med 583 faste årsverk kanskje er for smått til å takle de mange og faglig utfordrende oppgavene som ligger på vårt bord.

Riksarkivar Inga Bolstad sa at Riksarkivet ser det som en viktig oppgave å støtte oppunder kommunearkivmiljøet. Hun påpekte også at det i lys av regionreformen er naturlig å se på arkivlandskapet og løfte fram igjen tanken om en utredning som gjelder hele arkivsektoren.
I tillegg er det en rekke saker om smått og stort fra KAI-Norge.

Takk!
Jeg vil rette stor takk til alle skribenter og andre bidragsytere i denne utgaven. Takk til Karin Wiwe for atter en gang å ha gitt innholdet en fin form. Takk til Ina Halle-Knutzen (IKA Kongsberg) for å ha tatt seg av nettsiden. Og ikke minst takk til Kristine, Knut og Fredrik i redaksjonen for godt samarbeid.

Jeg vil også rette en stor takk til Kjerstin Kragseth fra Bergen Byarkiv for innsatsen i Arkheions redaksjon i en årrekke – og til Kristine Tvedt Brekke, fra samme sted, som overtar hennes plass frem til ny redaksjon skal velges på neste års KAI-konferanse.

Også digitalt
Som vanlig kan du lese bladet digitalt på nett. Bare klikk på forsidebildet i margen til høyre.

Nesteutgave
I 2017 fyller også Arkheion 20 år. Et fortsatt godt Arkheion er avhengig av at dere i fagmiljøet deler deres erfaringer med oss andre. Fortsett derfor med å sende inn tips til konkrete saker og temaer. Sammen kan vi sørge for at Arkheion blir et så godt fagtidsskrift som mulig også i årene som kommer!

Frist for innspill til neste utgave er 31.01.2017.

Ha en fin førjulstid!

Heidi Meen
(redaktør)
Se eldre artikler...