Sidebar

Oslos nye byarkivar

I det jeg møter Ranveig Låg Gausdal på hennes kontor i Oslo byarkiv, har hun sittet i lederstolen akkurat lenge nok til at prøvetiden har gått ut. Og siden hun ikke har hørt annet, regner hun med at de første seks månedene har gått bra. Etter mange år med midlertidig ledelse har institusjonen endelig fått en leder som har mulighet til å prege Byarkivet, noe Ranveig også ser frem til. Og
Les mer....

Revisjon av arkivforskriften

Kulturdepartementet har i samarbeid med Arkivverket satt i gang en kartlegging av behov for endring i arkivregelverket. Redaksjonen har utfordret Norsk Arkivråd og Landslaget for lokal- og privatarkiv (LLP) til å dele deres innspill til høringen. På den måten får vi både et arkivdanningsperspektiv og et bevaringsperspektiv på saken. Forfatterne, Anja Jergel Vestvold og Tom Oddby, er henholdsvis
Les mer....

Arkiv i kommunereforma- utfordringar og moglegheiter

Den varsla kommunereforma er eit prioritert område for Arkivverket og SAMDOK dei komande åra. Arkivstatistikken for 2014 viser at få kommunar, kun ni prosent, har ein plan for å handtere arkiva sine ved eventuelle kommunesamanslåingar. Det uroar Arkivverket.Kommunane og fylkeskommunane er sjølve ansvarlege for at arkiva og dokumentasjonen vert handtert på rett måte ved ei kommunesamanslåing.
Les mer....
Se eldre artikler...