Sidebar

ARKHEION 1 – 2017

Om kort tid vil medeiere, annonsører og abonnenter få årets første utgave av Arkheion i posten. Men du kan også lese bladet digitalt på nett. Bare klikk på forsidebildet i margen til høyre.Hva skjer med arkivene?, spør vi der – et spørsmål som selvsagt ikke lar seg besvare verken i en leder eller en utgave eller to av Arkheion. Men i denne utgaven kommer vi i alle fall innom flere
Les mer....

TUSEN TAKK, KARIN

I 16 år nå, helt siden høsten 2001, er det grafisk designer Karin Wiwe som har stått for utformingen av Arkheion. Denne utgaven er faktisk det imponerende nummer 32 i rekken fra hennes hånd. Men   det er også det siste, for til høsten går hun inn i pensjonistenes rekker. Karin fortjener en STOR takk for det gode arbeidet. Til høsten markerer vi jubileet med ny og oppgradert
Les mer....

Om Arkheion 2/2016

I dette Arkheion setter vi lys på de kommende og pågående reformene i det kommunale landskapet. På årets KAI-konferanse i Sandefjord sto arkiv i kommunereformen, samarbeid i arkivsektoren, det kommunale arkivlandskapet og kommende utfordringer på agendaen. Noen av innleggene herfra vil du kunne lese om i denne utgaven. Det samme gjelder et referat fra paneldebatten der spørsmålet var om vi
Les mer....
Se eldre artikler...