Sidebar

IKA Kongsberg flytter til Archon

Knut J. Jordheim, IKA Kongsberg. 24. mars 2014 tok vi endelig i bruk vårt nye arkivbygg på Kongsberg – heretter kalt Archon. Etter en relativt kort, men hektisk flytteperiode, har vi flyttet inn i tidsriktige lokaler i Frogs vei 48.Etter mange år i midlertidige lokaler som ikke har tilfredsstilt arkivlovens forskrifter, har det vært et stort sprang for IKA Kongsberg å flytte til Archon.
Les mer....

Tilbake til fremtiden - Nytt arkivbygg i Aust-Agder klar for overtakelse

Berit Stie, AAks. Godt og vel 14 år etter at arkivloven med forskrifter trådte i kraft, har kommunene og fylkeskommunen i Aust-Agder endelig fått arkivlokaler som tilfredsstiller kravene som er nedfelt i dette lovverket. Aust-Agder kulturhistoriske senters (AAks) gamle arkiv- og museumsbygg på Langsæ i Arendal, er blitt erstattet med et bygg for fremtiden.Forhistorien er kjent. Arkheion har
Les mer....

Endelig arkivdepot i Østfold

Lene-Kari Bjerketvedt, IKA Østfold. Da IKA Østfold ble forsøkt opprettet første gang, falt hele ideen fordi man ikke kunne bli enige om hvor et arkivdepot eventuelt skulle ligge. Da man senere i 2001 forsøkte en ny runde for å få opprettet et interkommunalt arkivselskap i Østfold tok man bort delen om arkivdepot, og bestemte at man opprettet selve selskapet og så fikk man se på en løsning
Les mer....
Se eldre artikler...