Sidebar

Våre eiere

Folloarkivet

Besøksadresse: c/o Oppegård bibliotek, Kolben kulturhus, Strandliveien 1, KOLBOTN

Postadresse: Folloarkivet, Postboks 510, 1411 KOLBOTN

Telefon: 66815024/66815050

Epost:

Åpningstider: Veiledning ved e-post eller etter avtale. Reservert materiale kan gjennomgås i bibliotekets åpningstider:
Mandag – torsdag 10-19, fredag – lørdag 10-15, søndag (oktober-mars) 12-16 
Avvikende åpningstider om sommeren og ved høytider. 

Nettsider: www.folloarkivet.no

 

 

Vestfoldarkivet

Vestfoldarkivet

Besøksadresse: Hinderveien 10, 3223 Sandefjord

Postadresse: Vestfoldmuseene IKS, Vestfoldarkivet, Postboks 1247, 3205 Sandefjord

Telefon: 97 06 72 96

E-post:

Nettsider:http://www.vestfoldarkivet.no

Oslo byarkiv

Oslo byarkiv

Adresse: Maridalsveien 3, 0178 Oslo

Postadresse: Kulturetaten, Byarkivet, Postboks 1453 Vika, 0116 Oslo

Telefon: 02 180, 23 46 03 50 (resepsjonen)

E-post:  
Nettside: www.byarkivet.oslo.kommune.no

Åpningstider lesesal: Tirsdag, onsdag: kl. 09 - 15. Torsdag: kl. 12 - 18.

 

Østfold interkommunale arkivselskap

Østfold interkommunale arkivselskap IKS

Adresse:
Postboks 237, 1702 sarpsborg, Besøksadresse: Rådhusveien 27 1739 Borgenhaugen, Tlf: 970 11 466  - 416 42 087 , E-post: , Internett: http://www.ika-ostfold.no/

 

Fylkesarkivet i Oppland
Interkommunalt arkiv Opplandene

Fylkesarkivet i Oppland

Adresse:
Fylkesarkivet i Oppland, Fakkelgården, Vormstuguvegen 40, 2624 Lillehammer. Tlf: 61 27 18 00, Faks: 61 27 18 01, E-post: , Internett: http://www.farkiv.ol.no/

 

IKA Kongsberg

IKA Kongsberg

Adresse:
Frogsvei 48, 3611 Kongsberg. Tlf.: 32 76 40 20. E-post: , Internett: www.ikakongsberg.no, www.facebook.com/ikakongsberg

 

Aust-Agder museum og arkiv

Aust-Agder museum og arkiv IKS

Adresse:
Parkveien 16, 4838 Arendal. Tlf: 37 01 79 00, E-post: ,

Nettsted: http://www.aaks.no/, Facebook: https://www.facebook.com/AAksIKS 

 

Interkommunalt arkiv i Vest-Agder

Interkommunalt arkiv i Vest-Agder

Adresse:
Märthas vei 1, 4633 Kristiansand, Tlf: 38 14 55 91, Faks: 38 14 55 92, E-post: , Hjemmeside: http://www.ikava.no/

 

IKA Rogaland

Intekommunalt arkiv i Rogaland

Adresse:
Mediegården, Nykirkebakken 2, 4001 Stavanger. Tlf. 51 50 12 83, Faks: 51 86 11 40, E-post: , Internett: http://www.ikarogaland.no/

 

Bergen Byarkiv

Bergen Byarkiv

Postadresse:
Boks 7700, 5020 Bergen

Kontoradr.:
Kalfarveien 82, 5018 Bergen. Telefon: 55 56 62 83 Telefax: 55 56 62 40

Fakturaadresse:
Bergen kommune, LRS, Serviceboks 7880, 5020 Bergen

E-post:

Til enkeltperson: fornavn.etternavn@bergen.kommune.no

Nettsider:
http://www.bergen.byarkiv.no/aarstad/
http://www.bergenbyarkiv.no/bergenbyleksikon/

Photo

Hordaland fylkesarkiv

Postadresse:
Postboks 7900, 5020 Bergen
Telefon: 55 23 99 50
E-post:

Besøksadresse:
Fylkeshuset 3. etasje, Agnes Mowinckels gt. 5,  Bergen

Opningstider:

15. september - 14. mai: kl. 08.00-15.45
15. mai - 14. september: kl. 08.00-15.00

Heimeside:

http://www.hordaland.no/fylkesarkivet

Byarkivet i Drammen

Drammen byarkiv

Post- og besøksadresse:
Engene 1, 3008 Drammen. Telefon: 32 04 62 85. E-post:

Åpningstider: mandag - onsdag kl. 08-16, torsdag kl. 08-17, fredag kl. 08-15.

Leseal: Gamle Kirkeplass 7: onsdag kl. 10 - 14. Tlf.: 32 04 62 51

Nettside:
www.drammen.kommune.no/byarkivet

IKA Hordaland

IKA Hordaland IKS

Postadresse:

Postboks 2309 Hansaparken, 5867 Bergen

Kontoradresse:

Kalfarveien 82, 5018 Bergen

Tlf: 55 30 60 90

E-post: post@ikah.no

Heimeside: www.ikah.no

Interkommunalt arkiv i Møre og Romsdal IKS

Interkommunalt arkiv i Møre og Romsdal IKS

Adresse:
Kirkegt. 10, Pb. 1073, 6001 Ålesund. Tlf: 70 16 51 80, E-post: , Heimeside: http://www.ikamr.no/

 

Interkommunalt arkiv i Trøndelag IKS

Interkommunalt arkiv i Trøndelag IKS

Adresse:
Interkommunalt arkiv Trøndelag iks, Maskinistgata 1 (Varelevering kjørebro G), 7042 Trondheim.
Hjemmeside: http://www.ika-trondelag.no/ Epost:

 

Trondheim byarkiv

Trondheim byarkiv

Besøksadresse:
Kulturbunker Dora - Arkivsenteret, Maskinistgata 1, Trondheim

Postadresse:
Trondheim kommune, Trondheim byarkiv, Postboks 2300 Sluppen, 7002 TRONDHEIM

Tlf.: 72 54 82 80 Faks: 72 54 63 00

E-post:                
Nettsted:            www.trondheim.kommune.no/byarkivet
Facebook:          www.facebook.com/byarkivet
Flickr:                   www.flickr.com/trondheim_byarkiv

Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane

Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane

Adresse:
Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane, Askedalen 2, 6863 Leikanger
http://www.fylkesarkiv.no/, Tlf: 57638000 , Faks: 57656101

E-post:
E-post einskildpersonar: førenamn.etternamn@sfj.no

Arkiv i Nordland

Arkiv i Nordland

Adresse:
Nordland Fylkeskommune, Arkiv i Nordland, Postmottak, 8048 BODØ. Telefon 75 51 75 77 og faks 75 51 75 78
Besøksadresse: Torggården på Mørkved, 2. etg
E-post:
Nettsted: http://www.arkivinordland.no/ 

 

Interkommunalt arkiv i Troms (IKAT)

Interkommunalt arkiv i Troms (IKAT)

Adresse:
c/o Statsarkivet i Tromsø, Postboks 6315, 9293 Tromsø. Tlf: 941 74 170,
E-post:
Hjemmeside: http://www.ikatroms.no/

 

Interkommunalt arkiv i Finnmark

Interkommunalt arkiv i Finnmark

Postadresse: Postboks 304, 9711 Lakselv

Kontoradresse:
Holmenveien 3, 9700 Lakselv. Tlf: 78 46 46 60, Fax: 78 46 47 55

E-post:
Hjemmeside: http://www.ikaf.no/